Арка в Барселоне

Арка в Барселоне

Арка в Барселоне

117

Арка в Барселоне
арт. 2-117
180 x 270 cm